Velkommen

 

 

Gjennom www.kulturskulen.no skal Kulturskulen i Eid gje informasjon til dei som er nysgjerrige på kva vi driv med, til føresette med born i kulturskulen, og til dei som kan tenkje seg å kome på konsertane og utstillingane våre. På sida finn de informasjon t.d. om fagtilbod, prisar og reglement. De finn og eit elektronisk søknadsskjema.

 

Kulturskulen er ein naturleg treffstad for born og unge med interesse for skapande og utøvande kultur.  På kulturskulen får den einskilde elev ei grunnopplæring, opplever meistring, og får erfaring i å prestere anten åleine eller i samspel med andre. Dette er gode opplevingar kvar einskild elev tek med seg vidare i livet.

 

Kulturskulen i Eid held eit høgt aktivitetsnivå gjennom konsertar og utstillingar, andre lokale arrangement, og vi tek oppdrag. Treng du eit kulturinnslag til ditt arrangement? Vi stiller gjerne opp.

 

Kulturskulen i Eid er samlokalisert med Eid ungdomsskule. Her har vi kontor og undervisningsrom. I tillegg får elevar undervisning rundt om på skulane. Gjerne i skuletida om eleven og føresette ynskjer det.

 

Sjølve grunnlaget for å drive ein aktiv kulturskule med eit godt tilbod, er lærarstaben. Kulturskulen i Eid har engasjerte og dyktige lærarar med eit høgt kunstnarisk nivå. Dette er vi stolte av.

Kultur er meiningsfull fritid, motivasjon og glede, formidling og kommunikasjon. Velkomen!

 

Dan Aasebø

    -rektor-

Kulturskulen i Eid
Postboks 99
6771 Nordfjordeid
 
Leveringsadresse:
Skulevegen 75
6770 Nordfjordeid
 
Tlf: 57 88 51 80
Fax: 57 88 58 01
kulturskulen@eid.kommune.no

www.eid.kommune.no