Historikk/føremål

 

 

Kulturskulen i Eid er eit frivillig tilbod til barn og unge som ønskjer opplæring i musikk og biletkunst i kommunal regi. Skulen starta opp som musikkskule i 1987, og vart omgjort til Kulturskule 01.01.00 med undervisning i nye disiplinar. Det er i dag ca 230 elevar som nyttar Kulturskulen kvar veke. Kulturskulen har eigne lokale, samlokalisert med Eid ungdomsskule. Her er det undervisning både i skuletida og på ettermiddagen. Vidare har Kulturskulen eit godt samarbeid om desentralisert undervisning i skuletida ved alle barneskulane.

 

Kulturskulen i Eid tek i samarbeid med heimen, skuleverket og musikk og kulturorganisasjonar i kommunen sikte på:

  • Å utvikle elevane sine kunstnarlege evner og anlegg, utløyse og kultivere skapande krefter og gje den einskilde elev betre høve til å oppleve og vurdere musikk og andre kunstuttrykk.
  • Å legge grunnlaget for å utvikle eit rikt musikk- og kulturmiljø i lokalsamfunnet.
  • Å skape ei kreativ og harmonisk personlegdomsutvikling.
  • Å få elevane til å oppleve gleda ved å delta i kor, korps, kammermusikk, framsyningar og utstillingar m.m.

Kulturskulen i Eid
Postboks 99
6771 Nordfjordeid
 
Leveringsadresse:
Skulevegen 75
6770 Nordfjordeid
 
Tlf: 57 88 51 80
Fax: 57 88 58 01
kulturskulen@eid.kommune.no

www.eid.kommune.no